Perkhidmatan KAMI


Pembiayaan Perumahan (Mortgage)

Learn More

Kenapa Perlu Refinance?

Learn More

Kelebihan Refinance

Learn More

Syarat Refinance

Learn More

Pembiayaan Peribadi Kakitangan Awam

Pinjaman peribadi untuk sektor kakitangan awam

Learn More

Pembiayaan Peribadi Kakitangan Swasta

Pembiayaan Peribadi Sektor Swasta

Learn More

Pembiayaan Peribadi Pesara

Pembiayaan peribadi untuk pesara kerajaan dan pesara tentera

Learn More

Pembiayaan Peribadi Tentera

Pembiayaan Peribadi untuk anggota Tentera di bawah Koperasi

Learn More

Penyatuan Hutang

Program ini dapat membantu untuk menurunkan ansuran dan komitmen bulanan anda sehingga 70% dengan menggabungkan semua hutang sedia ada menjadi hanya satu akaun pembiayaan. Dengan ini, anda dapat menikmati penjimatan yang berganda serta mampu untuk mengawal hutang dengan lebih teratur dan terkawal.

Learn More

Penyelesaian Senaraihitam

Ianya adalah untuk membantu individu yang mengalami masalah kredit dan hutang yang serius seperti Akaun Pemerhatian Khas (SAA), Akaun Susunan Semula (Restructured), Akaun Penjadualan Semula (Rescheduled), CCRIS, CTOS, atau masih dalam program AKPK.

Learn More